INNE AKCJE DYWERSYJNE W OKOLICACH HALINOWA 1942 – 1944
Autor: kurierSkruda, dn. 10 grudnia 2012
pociag

Z historią Halinowa (Skrudy) związane są dzieje również drugiego cichociemnego por.Ludwika Witkowskiego ps.” Kosa” oraz por. Józefa Pszennego ps.”Chwacki” – dowódcy Batalionu Saperów Praskich AK i
dr Józefa Rybickiego ps.” Andrzej” – dowódcy Oddziału Dyspozycyjnego „A” tzw grupy „Andrzeja”.

W rejonie Halinowa wykonali oni następujące większe akcje:
7/8X 1942 – wysadzenie pociągu k Rembertowa w ramach akcji ” Wieniec”- dow. Chwacki,
11/12 IX 43 – zajęcie, przez oddział 70 ludzi, stacji Skruda celem zatrzymania niemieckiego pociągu wojskowego i przejęcia broni i zaopatrzenia- dow Kosa i Chwacki,
4/5 X 43 – zajęcie, przez oddział 70 ludzi, stacji Dębe Wielkie celem zatrzymania pociągu i przejęcia broni i zaopatrzenia wojskowego- dow. Kosa i Chwacki,
5 X 43 – wieczorem oddział dyspozycyjny z grupy „Andrzeja” w akcji na stacji Skruda zastrzelił 2 bahnschutzow, zdobywając 2 karabiny i 2 pistolety,
4 XII 43 – wysadzenie w Skrudzie 2 niemieckich pociągów wojskowych- dow. Skryty,
23/24 II 1944 – wysadzenie w Skrudzie niemieckiego pociągu wojskowego – dow Skryty.
Poza tym na całej trasie do Mińska Maz , w latach 1942-1944, prowadzone były nękające ataki na pociągi wojskowe i towarowe, celem zdobycia broni, węgla, żywności i zaopatrzenia, w rejonie Miłosny pod nazwa Lufiarze a w rejonie Mieni – pod nazwą Kanada. Jednocześnie prowadzono akcje podcinania słupów telegraficznych wzdłuż torów i szosy.
Szczegółowe opisy akcji można znaleźć w internecie i książce H. Witkowskiego „KEDYW” Okręgu Warszawskiego AK i innych.
Stosowne tablice pamiątkowe można znaleźć na zewnętrznej ścianie kościoła w Warszawie Na Kamionku.

Andrzej Konowrocki

Autor: kurierSkruda
Brak komentarzy. Twój może być pierwszy
Dodaj komentarz