Zasady publikacji i komentowania

Zasady przyjmowania i publikacji materiałów


Redakcja „Kuriera Skruda” podejmuje się publikacji wszelkich tekstów i materiałów nadesłanych przez czytelników. Teksty i materiały muszą spełniać jedynie dwa kryteria:


– muszą być interesujące dla czytelników
– muszą być przedstawione w formie nadającej się do publikacji (czyli opracowane poprawnie pod kątem stylistycznym i merytorycznym)


Oba te kryteria są całkowicie uznaniowe – to Redakcja decyduje, czy nadesłany materiał je spełnia. Oferujemy jednocześnie pomoc stylistyczną i merytoryczną w opracowaniu materiałów – jeśli nie czujesz się na siłach lub nie masz talentu, by opisać swój temat, możemy to zrobić za Ciebie.


Zasady komentowania materiałów opublikowanych w „Kurierze Skruda”


1. Redakcja „Kuriera Skruda” nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w komentarzach czytelników.


2. Komentarze zawierające treści obraźliwe lub szkalujące będą usuwane.


3. Redakcja „Kuriera Skruda” uprzedza, że w przypadkach, gdy komentarz będzie naruszał przepisy prawa, dane osobowe komentującego (adres e-mail, adres IP) mogą zostać udostępnione uprawnionym do tego organom na ich wniosek.


4. Zamieszczenie komentarza w serwisie „Kurier Skruda” oznacza akceptację wszystkich powyższych punktów.