Dębe Wielkie – dzieje parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
Autor: kurierSkruda, dn. 27 września 2015

W czerwcu 2015 w kolejną rocznicę święta parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim, wspólnymi siłami: autorów Anny Skorupy i Jana Majszyka, wydawcy Kuriera Skruda, redaktora Krzysztofa Zalewskiego, konsultanta i sponsora Andrzeja Konowrockiego w drukarni Zakładów Graficznych TAURUS powstała książka pod tytułem:

Dębe Wielkie – dzieje parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

„Minęło 100 lat od chwili, kiedy na naszej dębskiej ziemi, wzniósł się piękny kościół. Wraz z odejściem starszych pokoleń zaciera się pamięć o dziejach powstania parafii i budowie kościoła. Niniejsza praca ukazuje bardzo ważną część życia społecznego mieszkańców Dębego Wielkiego, jaką jest życie religijne i parafialne. Udało się zebrać ciekawe, zapomniane lub przez wielu parafian nieznane fakty. Jeden wiek działalności parafii, to czas różnych zawirowań politycznych i społecznych. Okres tuż po wojnie – to czas biedy, upadku moralności, migracji i zniszczeń wojennych. Czasy ustroju komunistycznego – ateizacja. Lata 70- te to gwałtowny napływ ludności. Pomimo tych wszystkich trudności nie wygasł duch religijno – patriotyczny. Wielu parafian i księży, czynem i słowem, przyczyniało się do głoszenia praw Bożych i Kościelnych. Zgodnie ze swymi możliwościami i uzdolnieniami służyli całej wspólnocie. Remontowali, upiększali i dbali o kościół. Jan Paweł II uczył, że parafia nigdy nie jest po prostu strukturą, terytorium, budynkiem, ale raczej rodziną Bożą, jako braci ożywionych duchem jedności, domem. Wśród parafian, duchowieństwa dębskiego byli i są ludzie, którzy dobrze pojmują istotę parafii. Rozumieją, że dobra parafia, to niekoniecznie ta, która ma piękny i wyposażony kościół oraz sprawnie funkcjonującą administrację. Ważniejsza jest wzajemna miłość, troska o najbiedniejszych, odpowiedzialność i solidarność. Przyczynianie się do szczęścia innych poprzez dobre słowo, pomoc materialną, modlitwę, dobry przykład. Praca ta upamiętnia również tych ludzi. Nie zawsze poruszone tematy zostały dogłębnie opisane, ale niestety brak dostępnych źródeł: zapisów w kronikach, świadków tamtych wydarzeń, zacierająca się pamięć ludzka, uniemożliwiły podanie wyczerpujących informacji. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy okazali nam wiele życzliwości i pomocy w gromadzeniu i opracowaniu tego materiału. Anna Skorupa, Jan Majszyk”

Książkę można nabyć:

– w Centrum Swobodna Przestrzeń

– dzięki uprzejmości i wsparciu proboszczów w kościołach w Dębem Wielkim i Wielgolesie Brzezińskim

– w sklepach GS w Halinowie

Zapraszamy do pozyskania naszej publikacji.

Autor: kurierSkruda
Brak komentarzy. Twój może być pierwszy
Dodaj komentarz