OBCHODY „74-EJ ROCZNICY BITWY POD DĘBEM WIELKIM”
Autor: kurierSkruda, dn. 24 września 2013
index.php

OBCHODY „74-EJ ROCZNICY BITWY POD DĘBEM WIELKIM”

źródło:http://www.debewielkie.pl

74 lata temu ziemia dębska po raz kolejny stała się niemym świadkiem żołnierskiej ofiary i ludzkiej tragedii. W dniach 13-14 września 1939r. miały miejsce krwawe walki na terenach położonych w okolicach Dębego Wielkiego, Cyganki, Rysia i Choszczówki Stojeckiej. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, jak i bohaterskiej walki mieszkańców corocznie organizowane są uroczyste obchody bitwy Pod Dębem Wielkim.
Tegoroczna 74- ta rocznica obchodzona była w niedzielę 15 września 2013r. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkową w Choszczówce Stojeckiej. Złożenia kwiatów dokonali m.in.: Wójt Gminy Dębe Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski, Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki Pan Janusz Piechowski z Dyrektorem Zespołu Szkół im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach Panią Anną Przybysz. W imieniu mieszkańców kwiaty złożyła Radna wsi Choszczówka Stojecka Pani Renata Karpińska oraz Sołtys Pan Grzegorz Ruta. Podziękowania dla ofiarności polskich żołnierzy złożył również rodzimy historyk Pan Jan Majszyk oraz w imieniu młodzieży Dyrektor Zespołu Szkół w Dębem Wielkim Pan Krzysztof Rek.
Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych żołnierzy przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance. Całość obchodów uświetnił patriotyczny występ dzieci z tej szkoły, który wprowadził wszystkich obecnych w realia kampanii wrześniowej.
Punktem kulminacyjnym była uroczysta msza święta w Kościele parafialnym pw. Św. Ap. Piotra i Pawła sprawowana w intencji poległych w walkach w 1939 r. żołnierzy Wojska Polskiego. Uroczystą oprawę mszy zapewniła Żandarmeria Wojskowa oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim noszącej imię Wołyńskiej Brygady Kawalerii – zgrupowania walczącego na terenie ziemi dębskiej we wrześniu 1939r. Uczniowie przedstawili patriotyczne przedstawienie przypominające wojenną zawieruchę i bohaterstwo Polskich żołnierzy. Swoją obecnością uroczystość uświetnili także zaproszeni goście: Przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej z komendantem Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej – płk. Wiesławem Chrzanowskim, władze samorządowe Powiatu Mińskiego i ościennych Gmin. Radni Rady Gminy Dębe Wielkie oraz Radni Rady Powiatu Mińskiego, Sołtysi z terenu Gminy Dębe Wielkie, Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji oraz Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu gminy, Kombatanci, Dyrektorzy i nauczyciele Szkół i przedszkola z terenu Gminy Dębe Wielkie, oraz ku zadowoleniu władz gminy bardzo liczna grupa mieszkańców.
Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe, wystawione przez wszystkie szkoły z Gminy Dębe Wielkie oraz Zespół Szkół w Stojadłach, oraz poczty sztandarowe wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dębe Wielkie jak również poczet kombatantów. Poczet główny wystawiła Żandarmeria Wojskowa.
Kolejnym punktem obchodów był przemarsz na cmentarz parafialny. Uroczystości przy Mogile Żołnierzy Września 1939r. rozpoczął Wójt Gminy Dębe Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski. Przedstawił on w przebieg walk oraz odwołał się do szlachetnych idei prowadzących naszych żołnierzy do boju za Ojczyznę. Odczytano Apel poległych wymieniając wiele nazwisk żołnierzy polskich, którzy złożyli najwyższą ofiarę za naszą dzisiejszą wolność zakończony salwą honorową. Pamięć bohaterów wydarzeń kampanii wrześniowej uwieńczona została złożeniem kwiatów na płycie pomnika poświęconego poległym.

Galeria: http://www.debewielkie.pl/?pid=262

Autor: kurierSkruda
Komentarze są wyłączone.