70 rocznica zrzutu w Olesinie 5 kwietnia 2014
Autor: kurierSkruda, dn. 05 kwietnia 2014
7

Redakcja KURIERA SKRUDA pragnie bardzo mocno podziękować:

1. Panu Janowi Majszykowi mieszkańcowi Dębego Wielkiego – za wskazanie miejsca zrzutowiska „ZEGAR” i podzielenie się swoją ogromną wiedzą.

2. Panu Andrzejowi Konowrockiemu przyjacielowi Kuriera Skruda – za inspiracje i mobilizację.

3. Państwu Ewie i Markowi Słodownik z Cisia – za bezinteresowne zaangażowanie, pomoc i techniczne wsparcie, a co najważniejsze za obecność w Olesinie dnia 5 kwietnia 2014r.

4. Panu Majorowi Jackowi Bąkowi z 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim – za podkreślenie swoją obecnością wojskowego charakteru dzisiejszego wydarzenia. Za podniesienie rangi naszego wydarzenia.

5. Państwu Kryńskim z Dębego Wielkiego – Właścicielom ziemi w Olesinie, na której stanął nasz pamiątkowy obelisk.

6. Panu Adamowi Kostyrze z „Lotniczej Warszawy” – za  wsparcie merytoryczne, za zaproszenie wspaniałych gości , za prowadzenie imprezy

7. Wójtowi gminy Dębe Wielkie Panu Krzysztofowi Kalinowskiemu – za szczere zainteresowanie i zaszczycenie swoją obecnością naszego wydarzenia, za złożenie kwiatów i poświęcenie swojego prywatnego czasu w piękne, sobotnie popołudnie.

8. Panu dyrektorowi szkoły w Dębem Wielkim Panu Krzysztofowi Rek i jego wychowankom  – za obecność, oprawę pocztów sztandarowych i miłe słowa.

9. Panu Andrzejowi Tabiszewskiemu – za obecność i wsparcie.

10. Państwu Annie i Bogdanowi Rowińskim z Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy – za uświetnienie wydarzenia swoją obecnością.

11. Panu Ryszardowi Witkowskiemu b. prezesowi aeroklubu Polskiego, byłemu żołnierzowi AK, pilotowi, Sprawiedliwemu wśród Narodów Świata – za wspaniałe opowieści, za przybliżenie atmosfery zrzutów z perspektywy obstawy zrzutowiska.

12. Panu naczelnikowi OSP Cisie  Janowi Wdowiarkowi i Strażakom z OSP Cisie za czuwanie nad bezpieczeństwem zgromadzonych uczestników.

Jako inicjatorzy wydarzenia nie mogliśmy sobie wymarzyć piękniejszego jego przebiegu.

 

Dziękujemy.

 

Autor: kurierSkruda
Komentarze są wyłączone.