Hołd dla żołnierzy Armii Krajowej
Autor: kurierSkruda, dn. 10 września 2022

Po raz drugi  w parafii Matki Odkupiciela w Wielgolesie Brzezińskim odbyły się uroczystości patriotyczne w dniu odpustowym i w święto Wojska Polskiego 15 sierpnia 2022 r.  Po mszy świętej ks. proboszcz  Marek Lemiech  poświęcił pomnik z tablicą pamięci żołnierzy Armii Krajowej, mieszkańców tego terenu. Akowcy przeprowadzali  na tych terenach w…