Ryszard Raczyński uczeń i współpracownik Jana Kowalskiego
Autor: kurierSkruda, dn. 23 marca 2021

 

Ryszard Raczyński uczeń i współpracownik Jana Kowalskiego

Wieloletni pedagog Ryszard Raczyński połączył stare pokolenie z młodym. W tych dniach Ryszard Raczyński dokonał w kronice szkolnej Technikum Mechaniki Precyzyjnej pamiątkowego wpisu o Janie Kowalskim, pedagogu, dyrektorze tylko przez jeden rok i wieloletnim wicedyrektorze Technikum Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. We wpisie p. Raczyński podkreślił patriotyzm i działalność Jana Kowalskiego, dowódcy plutonu 763  w Armii Krajowej Obwodu „Obroża”  na terenie dzisiejszej Gmina Halinów. W  latach 1965 – 1970 Ryszard Raczyński był uczniem Technikum Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie na ul. Grochowskiej 346/348 . Jednym z jego nauczycieli był ówczesny wicedyrektor i przez jeden rok dyrektor szkoły Jan Kowalski . Ostatnio p. Ryszard odkrył, że na jego świadectwie maturalnym z 4 czerwca 1970 r. znajduje się podpis Dyrektora Jana Kowalskiego, który właśnie w latach  1969 / 1970 przez jeden rok sprawował funkcję dyrektora technikum. Po studiach na Politechnice Pan Ryszard rozpoczął pracę nauczyciela w macierzystym Technikum, gdzie wówczas Jan Kowalski pełnił znowu funkcję wicedyrektora ds. Pedagogicznych.

 Jan Kowalski (1918 -1996)  odszedł na emeryturę z Technikum Mechaniki Precyzyjnej w 1979 r. Natomiast Ryszard Raczyński w tej szkole objął funkcję wicedyrektora w 1980 roku, a w latach 1987 – 1995 był dyrektorem TMP. Wieloletni dyrektor różnych szkół w Warszawie i były Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie,  obecnie na emeryturze, p. Ryszard Raczyński mieszkaniec Wesołej jest otwartym, sympatycznym człowiekiem z wielką klasą współczesnego inteligenta . Dzięki niemu właśnie  otrzymaliśmy zdjęcia Jana Kowalskiego, zebrane od koleżanek  nauczycielek, świadectwo o Janie Kowalskim p. prof. Janiny Skrzędziejewskiej i znamy miejsce ostatniego spoczynku Jana Kowalskiego na warszawskich Powązkach. Ryszard Raczyński uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych Jana Kowalskiego na warszawskich Powązkach 31 grudnia 1996 r. Jako pierwszy po latach w październiku  2020 r. odnalazł grób Jana Kowalskiego ps. „Lis” i nadesłał mi zdjęcia z Powązek. Pana Ryszarda Raczyńskiego poznałam w 2010 r. kiedy zaproponowałam Szkole Samochodowej na Hożej posadzenie na jej terenie Katyńskiego Dębu Pamięci dla majora inż.  Jerzego Pepłowskiego, krewnego rodziny Dziemskich,  absolwenta Wyższej Szkoły Wawelberga i Rotwanda i Szkoły Pchor. Piech. W Warszawie, zawodowego żołnierza , zamordowanego w Katyniu 20 kwietnia 1940 r.  (Kpt. Jerzy PEPŁOWSKI – Absolwent szkoły Wawelberga i Rotwanda i Szkoły Pchor. Piech. w Warszawie. Od 1919 w 6 pp Leg., następnie w Szkole Żand. Wojsk. Po ukończeniu kursu w Centralnej Szkole Broni Panc. (1932) przydzielony do Wojskowego Instytutu Badań Inż. Kpt. od 1 I 1935).

Jerzy Pepłowski( 1894-1940) urodził się i całe swoje życie mieszkał w Warszawie na ul. Hożej:  najpierw z rodzicami, później kilka domów dalej z żoną i córką.  Miejsce zamieszkania majora Jerzego Pepłowskiego sąsiadowało na ul. Hożej  z najstarszą w Polsce „samochodówką” tj. tj. Państwową Szkołą Techniczną z wydziałami lotniczym i samochodowym, założoną od początku roku szkolnego 1927/28 . Szkoła samochodowa mieściła się w gmachu przy ul. Hożej 88. W okresie wojny i okupacji budynek szkoły zajęła niemiecka jednostka wojskowa, a sale lekcyjne zamieniono na magazyny. W 2002 r. powołano Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 i jest to obecna nazwa szkoły.  Od września 2012 r. najstarsza w Polsce „Samochodówka” ma swoją siedzibę przy  ul. Szczęśliwickiej 56. Dzięki szybkiej decyzji dyrektora Ryszarda Raczyńskiego już  w kwietniu 2011 r. dąb został posadzony w parafii św. Barbary w pobliżu kościoła, gdzie ochrzczony był Jerzy Pepłowski . W uroczystości posadzenia Dębów Pamięci mjr. Jerzego Pepłowskiego, zamordowanego w Katyniu i Kazimierza Goszczyckiego zamordowanego w Twerze na zakończenie szkolnych rekolekcji w uroczystości udział wzięły dwie szkoły –  zawodowa i technikum, uczniowie i grono pedagogiczne na czele z dyr.  Ryszardem Raczyńskim, rodzina bohatera. Tabliczki z napisami dla uczczenia bohaterów wykonali uczniowie na szkolnych warsztatach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Za przekazywanie patriotyzmu młodemu pokoleniu, współpracę, pomoc i dzielenie się wiedzą dziękuję panu Ryszardowi z całego serca!

 

 

Anna Dziemska

Foto: Anna Dziemska

Warszawa, 22 marca 2021 r.

1/ Opis uroczystości posadzenia Katyńskich  Dębów Pamięci

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1720993854747095&set=a.138889799624183

2/  https://iochota.pl/artykul/9o-lat-najstarszej-szkoly-samochodowej-w-polsce/27469

3/ https://www.facebook.com/media/set?set=a.1156494921196994&type=3

Autor: kurierSkruda
Komentarze do wpisu
  1. Teresa Dobrosielska

    To prawda, Pan Ryszard Raczyński to człowiek, którego należy nazwać współczesnym inteligentem. To człowiek z wielką klasą- potwierdzeniem tego są jego cechy osobowe i wartości, którym służył i przekazywał innym- zwłaszcza młodemu pokoleniu.
    Jako jego współpracownik w rozwiązywaniu problemów oświatowych zawsze podziwiałam jego znakomitą kompetencję, niezwykłą taktowność, otwartość oraz przyjacielskie podejście do ludzkich spraw i problemów. To właśnie wymiar jego sukcesów, które zasługują na serdeczne gratulacje. Takiego pedagoga, dyrektora, przełożonego można sobie tylko wymarzyć.

Dodaj komentarz